2011年6月30日星期四

Bab 3: Pertubuhan Penduduk

Kesan ketidak seimbang

Kesan Negatif

- Sumber-sumber alam mengalami tekanan terutamanya guna tanah.
- Saiz tanah menjadi sempit akibat diguna untuk pertempatan, ruang industri, pengangkutan dan perniagaan.

a) Kepupusan dan Kemerosotan sumber alam
- Sumber hutan, air bersih, sumber mineral, sumber tanah akan habis dan pupus.
- Sunber biologi, habitat dan ekosistem musnah.

b) Pencemaran sumber alam
- Udara tercemar akibat aktiviti industri, penggunaan kenderaan dan pertanian ladang.
- Aktiviti tersebut membebaskan berbagai jenis bahan tercemar melalui pembakaran.
- Air tercemar akibat sisar demostik, sampah sarap, kumbahan penduduk dan sisa industri.
- Pencemaran daratan datangnya dari penerokaan hutan dan pembuangan sampah sarap dan sisa toksik.

c) Pembaziran sumber alam
- Kawasan yang jarang penduduk banyak sumber tidak dibangunakan, terbiar dan membazir kerana kekurangan tenaga.

d) Fenomena cuaca luar biasa
- Berlaku pulau haba bandar, hujan asid dan banjir kilat di bandar.
- Penipisan lapisan ozon, jerebu dan kesan pemanasan global akibat pertambahan penduduk.

Kesan positif

a) Pembangunan sumber alam meningkat
- Kawasam ramai penduduk sumber alam dapat dibangunkan dengan cepat kerana ramai buruh.
- Contohnya Kuala Lumpur dengan lombong bijih timah diusaha oleh orang cina.

b) Mengurangkan kemerosotan produktiviti
- Sumber alam tidak terbiar tetapi diteroka dan meningkatkan taraf hidup penduduk.

c) Membangunkan kawasan persekitaran
- Kawasan yang stabil, ramai penduduk, banyak kegiatan ekonomi menjadi maju dan meningkatkan kualiti penduduk.
- Di negara maju kadar pentubuhan penduduk menurun berbanding negara membangun.
- Di negara maju perbandingan golongan tua dengan golongan muda sangat ketara sehingga menimbulkan perbazaan komposisi umur dan komposisi jantina.

Faktor Mempengaruhi pertumbuhan penduduk dunia yang meningkat

a) Peningkatan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian.
- Cara perubatan, klinik dan penjagaan ibu mengandung bayi selamat dilahirkan.
- Makanan berhasiat seperti susu, gandum dan perubatan bagi bayi lebih selamat.
- Kadar kematian bayi dapat dikurangkan kerana faktor perubatan kawalan penyakit berjingkit dan persekitaran yang bersih.

b) Faktor aras kesuburan
- Wanita dan lelaki yang berkhawin berumur 16 hingga 40 kadar kesuburan tinggi, bilangan anak ramai boleh diperolehi.

c) Perkhawinan di usia mudah
- Nagara seperti India, Indonesia dan Filipina taraf pendidikan penduduknya rendah.
- Nagara miskin tersebut golongan wanita berkhawin pada usia mudah menyebabkan kencendoraan saiz keluarga yang besar.

d) Kegagalan program perancangan keluarga
- Program perancangan keluarga meliputi pengatahuan, peralatan dan kaedah tidak dapat dilaksanakan di negara miskin.
- Kegagalan perancangan keluarga disebabkan taraf pendidikan yang rendah, kalangan agama, adat dan status kuno.
- Contohnya agama Islam menyeru dan menggalakkan keramaian umatnya manakala kaum cina memperoleh lelaki sebagai waris keluarga.

e) Pertambahan pengeluaran sumber makanan
- Sumber makanan menggalakkan kadar kelahiran kerana ia mengatasi krisis makanan dan kebuluran.
- Makanan yang banyak dan berzat menjamin kesihatan pendudk dan mampu menganpung bilangan penduduk ramai.
- Makanan berzat memanjang jangka hayat dan mendorong kadar kelahiran.

f) Kestabilan politik
- Selepas tamat perang dunia ke-2 1945, kadar kematian berkurangan peperangan berakhir menyebabkan polisi kependudukan, kegiatan ekonomi dan kemajuan sosial lebih selamat.
- Keamanan dan kestabilan politik mendorong pertambahan penduduk.
- Kerajaan juga mengglakkan kadar kelahiran seperti mengecuali cukai, memberi bonus dan cuti bersalin yang panjang.

Konsep kependudukan

Konsep kadar pertubuhan penduduk

- Pertubuhan penduduk ialah petunjuk arah perubahan penduduk samada
a) Bertambah persat
b) Perlahan
c) Statik
d) Berkurang atau menurun

- Hampir semua negara membangun seperti India, Brazil dan Thailand mencatatkan pertumbuhan penduduk tinggi.

- Pertumbuhan penduduk terbahagi kepada 2:
a) Pertumbuhan penduduk kasar
b) Pertumbuhan penduduk bersih (perbezaan nilai imigrasi dan emigrasi)

Keadah pengiraan pertumbuhan penduduk

a) Pertumbuhan penduduk
- Jumlah kelahiran – Jumlah kematian/Jumlah penduduk x 1000

b) Kadar pentumbuhan penduduk
- Kadar pertumbuhan + Kadar migrasi bersih

c) Kadar pertumbuhan penduduk semula jadi
- % kadar kelahiran - % kadar kematian

d) Kadar kelahiran
- Jumlah bayi yang dilahir dalam tahun/Jumlah penduduk pada pertengahan tahun x 1000

e) Jumlah kematian
- Jumlah kematian pada tahun/Jumlah penduduk pada pertengahan tahun x 1000

f) Migrasi bersih
- Migrasi masuk – Migrasi Keluar

Konsep penduduk

a) Lebihan penduduk (penduduk berlebihan)
b) Penduduk Berkurangan (penduduk minimum)
c) Penduduk optimum (sesuai stabil)

Lebihan penduduk

- Bermaksud kemampuan semula jadi dalam sesebuah negara tidak dapat menampung jumlah keperluan penduduk.

- Daya tampung dan keperluan semula jadi penduduk meliputi:

a) Sumber semula jadi (tanah, mineral, air dan merin)
b) Keperluan semula jadi penduduk (pekerjaan, makanan, pendidikan, kesihatan dan perumahan)

- Penduduk berlebihan terbahagi kepada 2 iaitu:
a) Lebihan relatik
b) Lebihan mutlak

- Lebihan relatik bermaksud sumber di dalam sesebuah negara banyak tetapi teknologinya mundur untuk membangunkan sumber semula jadi.
- Lebihan mutlak bermaksud sumber semula jadi berkurangan dan walaupun dibantu dengan kemajuan teknologi ia masih tidak dapat menampung keperluan penduduk.
- Nagara tersebut dibelenggu dengan masalah keburukan, kelaparan putaran kemiskinan yang ganas.
- Contoh negara Ethopia, Sudan, Afrika Utara.

Sebab-sebab atau faktor mempengaruh penduduk

a) Kadar kelahiran yang tinggi
- Kadar kelahiran yang tinggi kerana berkhawin usia mudah, kurang pendidikan, aras kesuburan tinggi dan gagalnya program perancang keluarga.
- Fenomena ini berlaku dinegara miskin seperti India, Bangladesh dan Indonesia.

b) Aras kesuburan tinggi
- Negara miskin golongan pemuda dan wanita khawin di usia mudah
- Kadar kesuburan tinggi usia muda menambah bilangan bayi sehingga umur 35 tahun.

c) Kegagalan program perancangan keluarga
- Kegagalan ini disebab:
a) Ramai pemuda tidak berpendidikan, kurang mengatuhi perangan keluarga.
b) Kekurangan wang untuk mendapat alat.
c) Dasar perancangan keluarga dihalang oleh kepercayaan agama, adat dan keperluan komuniti.

没有评论:

发表评论